Mailattarien pesäpallo-ottelut kaudella 2021:

Hietalahden pesäpallostadionilla on 4.500 istumapaikkaa, joten pystymme takaamaan, että katsojille löytyy halutessaan turvavälein varustetut istumapaikat. Samaan seurueeseen kuuluvat voivat istua vierekkäin, mutta muuten kannustamme hakeutumaan sopivan turvavälin päähän vieressä istuvista.

* * *

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle kokoontumisrajoitukset

10.8.2021 (tiedote)

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Mitä THL/OKM:n ohjeen noudattaminen käytännössä tarkoittaa? Osa alla kerrotusta on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 c nojalla:

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista (tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim.

1) osallistujilla on omat paikat,

2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin,

3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.)

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä suosittelee kaikille vähintään 12-vuotiaille osallistujille/asiakkaille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Yksityinen tapahtumanjärjestäjä voi myös edellyttää asiakkailtaan maskin käyttöä.

Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.